Magyar Íjász Szövetség Dél-alföldi Régió

TÁVCÉLLÖVŐ SZABÁLYZAT

Távcéllövő verseny szabályzata

 

A verseny célja:

Emlékezés Elődeink tudására valamint megismerni magunk és íjaink képességeit, a történelmi íjászat harci jellegének felelevenítése, a megszokott lőtávolságok sokszorosán (40-60-80-100-120 méter).

 

 

A verseny menete:

A verseny 2 részből áll. A távcéllövés célfelületekre, célalakokra, célzónára történik. A verseny első felében egyre nagyobb távolságokon kell célt találni, míg a második felében ugyanazon célokon közelítünk. A versenyen induló versenyzőknek a nevezés során biztonságtechnikai ellenőrzésen kell részt venniük, melynek során biztonságos, ép felszerelést kell bemutatniuk a szervezők felé. A bemutatott íjat a szervezők matricával hitelesítik. A  verseny során a versenyzőknek be kell tartaniuk a Magyar Íjász Szövetség biztonságtechnikai szabályzatát. Minden egyes távon 7 vesszővel lövünk. A lőállást vezényszóra elfoglaló versenyző csak 7 vesszőt tarthat magánál. Egy sorozat, tehát 7 vessző kilövésére maximálisan 3 perc áll a versenyző rendelkezésére. Lőállásban kizárólag lövést leadó íjász tartózkodhat, lövést befejező, avagy lövésre készülő íjász a várakozó vonal mögött köteles elhelyezkedni. A vesszők kilövése után történik a találatok kiértékelése. A kiértékelésnél, a táblánál kizárólag a beírók és segédeik érhetnek a vesszőkhöz. Célzónában szintén csak a beírók és segédeik tartózkodhatnak. Célzónák mögé kizárólag a rendező egyesület tagjai léphetnek. Verseny előtt és alatt a lőpályát bejárni tilos, a verseny tisztaságát a szervező egyesület szavatolja. Ezen szabályok megszegése a versenyből való kizárást vonhatja maga után.

 

Pálya építése:


Helyszín kiválasztása, a terület feltérképezése. A területnek jól belátható, rendezett, sík terepnek kell lennie, ajánlott helyszín egy futballpálya. A biztonsági zónák figyelembevételével az ideális pálya minimális méretei: 70 méter x 150méter. A pálya kijelölése piros zászlók elhelyezésével történik. A pálya kiválasztásánál szempont a közeli parkolási lehetőség, a női- és férfi illemhely, az orvosi elsősegélynyújtó helyiség, vagy sátor és szakképzett személy biztosítása.

0 pont kijelölése (lővonal). Karók letűzése a pálya két szélén, közöttük festéssel, szalaggal jelölve a lővonalat. Várakozó vonal kijelölése, legalább 3 méterrel a lővonal mögött. Lővonalban elhelyezkedni kizárólag vezényszóra szabad.
A lővonaltól kezdve a 40 méter, 60 méter, 80 méter, 100 méter, 120 méter kimérése, letűzése karók segítségével. 50 és 100 méteren széljelző zászlókat kell elhelyezni a pálya tengelyének vonalában, melyek színe piros.


40 és 60 méteren a célalak elhelyezése nem kíván célzóna kijelölést. 80 méteren és felette a célalakon kívüli célzónák kialakítása szükséges, amely a következőképpen történik. A kimért távolság függvényében festékszóróval, vagy más alkalmatossággal jól látható vonallal kört rajzolunk.  Az így kialakított kör közepére helyezzük a célalakot. Különböző távokon különböző nagyságú célzónákat jelölünk ki. A célalakokat a sík terephez képest 15 fokban hátrafelé megdöntve helyezzük ki.

 

 

Célfelületeket pontozása és méretei:

Az elérhető pontozás 0-5-8-10 pont minden célfelületen és célzónán. A célfelületen, vagy célzónán kívüli lövések 0 pontot érnek. A belső kör 10 pont, ezen kívüli kör 8 pont, a külső kör 60 méterig és a célzóna 5 pontot ér.

 • 40 méteren:
  VATA jellegű célfelület: 30 centiméteres átmérőjű belső kör (10 pont), 60 centiméteres átmérőjű középső kör (8 pont) és 80 centiméteres átmérőjű külső kör (5 pont). A célfelület a föld szintjéhez képest 80 centiméterre kiemelve, állványon kerül elhelyezésre.
 • 60 méteren:
  VATA jellegű célfelület: 50 centiméteres belső kör (10 pont), 70 centiméteres középső kör (8 pont) és 100 centiméteres külső kör (5 pont). A célfelület a föld szintjéhez képest 80 centiméterre kiemelve, állványon kerül elhelyezésre.


A célzónák megjelenésével módosul a célalak formája. A célalak felső részén elhelyezkedő körön belüli találatok 10 pontot érnek, a felület színe piros. Az alsó négyzet alapú célfelületből a felső kör fél körcikke által kivágott részt leszámítva a 8 pontot érő találatok felülete, a felület színe fehér. A célzónán belüli találatok minden esetben 5 pontot érnek. A célalak közvetlenül a föld szintjén kerül elhelyezésre, a sík terephez képest 15 fokban hátrafelé megdöntve.

 • 80 méteren: 
  A célalak teljes magassága 140 cm, szélessége 70 cm.  A 70 cm átmérőjű kör 10 pont , a célalak fennmaradó része 8 pont és a 6 méteres átmérőjű  célzóna 5 pont.

 

 • 100 méteren:
  A célalak teljes magassága 160 cm, szélessége 80 cm. A 80 cm átmérőjű kör 10 pont, a célalak fennmaradó része 8 pont és a 8 méteres átmérőjű célzóna 5 pont.

 

 • 120 méteren:
  A célalak teljes magassága 180 cm, szélessége 90 cm.  A 90 cm átmérőjű kör 10 pont, a célalak fennmaradó része 8 pont és a 10 méteres átmérőjű célzóna 5 pont.

 Célalakok

 

Találatok értékelése:

A találatok értékelése a célköröknél a megszokott módon történik, a célzónáknál a vesszőhegy elhelyezkedése a mérvadó. A jól láthatóan felrajzolt zónahatárokon lévő vonalon belüli vesszőhegy találatot ér.

 

Értékelés:
 
A versenyző eredményességét a távcéllövés „távolodó” és ” közeledő” pontszámának összesítése határozza meg. Értékelés során a beíró által megnevezett versenyző köteles segíteni a beírót beazonosítani vesszőit, felsorolva találatait, melyet a beíró párhuzamosan ellenőriz. Amennyiben a megnevezett versenyző 3 egymás utáni felszólítás után sem együttműködő az értékelésnél, a versenyző adott lövéssorozata 0, azaz nulla ponttal kerül bevezetésre.

 

 

Kategóriák:

 1. Nem középlövő pusztai íjak, hosszú íjak( longbow).  Az íjak anyagukat és formájukat tekintve meg kell felelniük a Magyar Íjász Szövetség Történelmi Szakosztály szabályainak. Vendégkategóriaként elfogadott a vadászreflex kategória, melybe minden típusú középlövő íj szerepel.
 2.  A vesszők anyagukat tekintve fa testtel, gyakorló heggyel és madártollal ellátottnak kell lenniük,műanyag nyílajak (nock) engedélyezett ( szintén meg kell felelniük a Magyar Íjász Szövetség Történelmi Szakosztály szabályainak). A vesszőket a versenyzőknek olvasható módon, saját nevével kell megírnia. A zavartalan versenyzéshez legalább 10 darab egységesen festett, saját vesszővel kell készülnie a versenyzőknek.

 

Korosztályok:

 • Serdülő (14-16 éves kor)
 • Ifjúsági / dalia-leányzó (16-20 éves kor)
 • Felnőtt/ vitéz-fehérnép (21-49 éves kor)
 • Tiszteletreméltó (50 év felett)
 • A versenyen való indulást a távcéllövés jellegéből adódóan a 14 év alatti versenyzők számára nem engedélyezzük, ez alól mentességet a versenyző egyesületi elnökének, edzőjének írásbeli igazolása jelenthet.

 

Távcéllövő pálya építési terve:

Lővonal

Kiegészítő biztonsági előírások:

Minden lőfeladat vezénylésre történjen! Rossz látási viszonyok között, ködben, sötétben a távlövés tilos! Kar és kézvédő használata feltétlenül ajánlott! Az íjtartó kézfejen közönséges kesztyű, egyujjas kesztyű, y-kesztyű, vagy hasonló viselet hordható, de az nem erősíthető az íj markolatához. Egyedi védőfelszerelés használatának engedélyezése a versenybíró feladata, mely engedélyezés fő szempontja, hogy védőeszköz használható, de segédeszköz kizárt.

 

 
Verseny lebonyolítása:

 • 8.00 órától- 9.45 –ig nevezés, belövés
 • 9.50 órától megnyitó, eligazítás
 • 10.00 órától versenykezdés
 • 14.00 órától- 15.00 óráig kiegészítő versenyszám (ez alatt az eredmények összesítése)
 • 16.00 órától eredményhirdetés

 

 

Díjazás:

Minden kategória első három helyezettje érmet, oklevelet kap, negyedik- hatodik helyezett oklevelet.

 

 

Minősítési szintek:


A történelmi távcéllövés bevezetése okán 2016 évben 2 db tesztversenyt hirdetünk meg, ahol igazítani tudunk a minősítési szintek százalékos besorolásain. Tervezett minősítési szintek:

 • első osztályú íjász: felnőtt férfi/ 60%, felnőtt női/50%
 • másodosztályú íjász: felnőtt férfi/ 50%, felnőtt női/40%
 • harmadosztályú íjász: felnőtt férfi/40 %, felnőtt női/30%

A többi korosztály minősítési százaléka később kerül kiszámításra.

 

 

Csapatverseny:
 
Igazodva a Magyar Íjász Szövetség Történelmi Szakosztályának törekvéseihez, csapatversenyt is díjazunk. Azon egyesületek, melyek képesek legalább 4 fő íjászt kiállítani, részt vehetnek csapatversenyben, egyesületenként 1 csapattal. A 4 legtöbb pontot elérő íjász eredménye kerül be a csapatpontszámba.

 

 

A szabályzatot létrehozta:

A Nyílegyenes IC. szakmai bizottsága
Hunyi Tamás, Nyílegyenes Íjász Club elnök
Budapest, 2015. 11. 27.