Magyar Íjász Szövetség Dél-alföldi Régió

A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓ 3D VERSENYSZABÁLYZATA

A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓ 3D VERSENYSZABÁLYZATA

 

A DAR 3D Bajnokság célja:

- Magas színvonalú versenyzési lehetőség biztosítása az íjászok számára,

- Felkészülési lehetőség biztosítása GP-., OB-. és nemzetközi versenyekre,

- Magas színvonalú versenyszervezési tapasztalat megszerzése az egyesületek számára,

- A DAR 3D-bajnoki címek elnyerése.

 

Jellege:

- A bajnokság 3D jellegű, mely a HDH-IAA 3D szabályzata alapján, egyedi módosításokkal zajlik, amelyeket ez a versenyszabályzat tartalmaz.

 

A DAR 3D Bajnokság rendezői:

- A bajnokság a Dél-alföld régió kiírása alapján zajlik, versenyei a tagegyesületei által kerülnek megrendezésre, a  DAR 3D Bajnokság Versenybizottsága irányításával.

 

Helyszínek, időpontok:  a versenysorozat 6 versenyből áll. A rendező egyesületek felsorolását, az időpontokat és helyszíneket az I. számú melléklet tartalmazza.

 

Korosztályok és javasolt nevezési díjak:

- Veterán: betöltött 55. életév felett 4.500.-

- Felnőtt: 21-54 év között 4.500.-

- Fiatal felnőtt: 18-20 év között 4.500.-

- Ifi: 15-17 év között 4.500.-

- Kadet: 13-14 év 3.500.-

- Mini: 12 év alatt 2.000.-

A korcsoport meghatározásánál mindenkor az első forduló időpontjában aktuális életkor mérvadó. Azaz az azévi versenysorozatot, az akkor érvényes korcsoportban kell végiglőni, függetlenül attól, hogy későbbi fordulókon a versenyző már betöltötte a következő korcsoporthoz tartozó életkort. 

Díjazás:

  • A fordulókon érem és oklevél a minimálisan előírt díjazás. A forduló rendezője dönthet úgy, hogy kupát is oszt. Azokban a kategóriakban ahol csak egy induló van, a forduló rendezőjének lehetősége van arra, hogy csak akkor adjon érmet, ha a versenyző eléri a szabalyzat mellékletében rá vonatkozó ponthatárt. Erre azért van szükseg, hogy elsősorban a teljesítményt díjazzuk, és ne a részvételt.
  • A regionáis bajnokságban való részvételnek feltétele a Sporttörvényben és a Magyar ÍJász Szövetség versenyszabályzatában előírt éves versenyengedély megléte. /Ilyen engedélyt az válthat, aki tagja valamely MÍSZ tagegyesületnek./ Regionális Bajnok az lehet, aki legalább 4 versenyen /fordulón/ részt vesz, melyeken legalább 3 alkalommal eléri a kategóriájára vonatkozó minimális pontszámot.  A Régiós Bajnoki cím kategóriához és korcsoporthoz kötött. Nincs arra lehetőség, hogy valaki különböző korcsoportokban, vagy más kategóriákban lövi meg a szintet, és ezeket összeadva lesz Bajnok.  Abban az esetben, ha valaki a három legjobb eredménye alapján ugyan a legtöbb pontot érte el, de nem vett részt legalább 4 fodulón, megnyeri a versenyt /és ennek alapján díjazásra kerül/, de nem kaphatja meg a Regionális Bajnok címet. Amennyiben a mögötte végzők közül valaki részt vett a kellő számú versenyen, és háromszor meglőtte a szintet is, ő kapja a bajnoki címet. A pontszámokat a II. számú táblázat tartalmazza.
  • A régiós bajnokság első három helyezettje, a sorozat végén kupa, érem és oklevél díjazásban részesül. Ebben a díjazásban csak azok részesülnek, akik az elért pontjaiktól függetlenül, minimum 4 fordulón részt vettek. 
  • Minden résztvevőnek a 4 legjobb eredménye kerül összeadásra, ezek összege adja a végeredményt. 
  • A díjak átadására, egy az utolsó forduló utáni 3D versenyen kerül sor, amely verseny rendezőjének nevét, helyét és időpontját, az I. számú táblázat tartalmazza.

Az összetett díjakat csak személyesen lehet átvenni!

 

Kategóriák felszerelései: HDH-IAA 3D szabályzat szerint

CU (csigás): Bármilyen csigás íj mozgatható irányzékkal vagy szkóppal. Bármilyen típusú oldógép, kesztyű, tab használható. Bármilyen kiegészítő, stabilizátor, overdraw, peep, vízszintező, kisser, tüskevilágítás használható.

HU (vadász): Bármilyen csigás íj fix tüskés irányzékkal. Lőhetnek oldógéppel vagy kézzel, használható tab vagy kesztyű. Az irányzékban nem lehet több mint öt rögzített tüske vagy keresztszál. A stabilizátor és az oldal stabilizátorok hossza max. 12 coll (30.5 cm) lehet. Overdraw (max. 2 coll) peep, vízszintező, tüskevilágítás használható.

CRB (számszeríj): Bármilyen csigás vagy visszahajló karú számszeríj /nyílpuska, nyitott irányzékkal vagy céltávcsővel. Kézi erővel kell felhúzni. Megengedett legnagyobb húzóerő 190 font. Lézeres irányzék, távmérésre használható céltávcsövek nem használhatók. A lövés és célzás folyamán az eszköz rögzítésére a hordszíj vagy egyéb eszköz nem használható. Ülő helyzetben tilos lőni, ill. könyökkel nem lehet a térdet érinteni lövés közben. Az elsütő erő (ahol az elsütő-billentyű kiold) legalább 1300 gramm legyen biztonsági okokból. Ugyanez miatt a nyílpuskákon biztosítónak kell lennie. Az elsütő erőnek egyeznie kell a gyári értékekkel. A gyári értékek megváltoztatása nem engedélyezett.

A számszeríjász versenyzőknek a karónál kell felhúzni és betölteni a számszeríjat. A számszeríj betöltése és a vessző nockjának az idegre való helyezése kizárólag a lőkarónál történhet meg, amennyiben ez más helyen történik, az azonnali kizárást von maga után.

OL (olimpiai): Bármilyen típusú reflex íj irányzékkal, stabilizátorral, oldalstabilizátorokkal, kisserrel, húzáshossz jelzővel. Kesztyű vagy tab használható.

CB (csigás ir. nélkül): Csigás íj irányzék nélkül. Az íjablakon belül bármilyen kifutó engedélyezett. Az íjon és az idegen nem lehet semmilyen jelölés, ami célzásra használható. Húzáshossz jelző az íjon és az idegen nem használható. Maximum 12 collos (30.5 cm) stabilizátor engedélyezett. Peep és overdraw nem használható. Bármilyen típusú oldógép, kesztyű vagy tab használható. Nők és férfiak együtt versenyeznek, de ifik és gyermekek külön.

BB (barebow): Bármilyen visszahajló karú reflex íj használható. Nem használható irányzék, oldógép. Kesztyű és tab használható. Nem lehet jel az idegen, ill. az íjon, ami a távolságbecslésre ad lehetőséget vagy célzást segítő referencia pontként szolgálhat. Az íjnak leajzott állapotban át kell férnie egy 12,5 cm-es átmérőjű gyűrűn. Húzáshossz jelző az íjon és az idegen nem használható. Bármilyen típusú nyílvessző használható.

TR-RB (vadászreflex): Bármilyen visszahajló karú, reflexíj fa középrésszel, irányzék nélkül. Nem használható oldógép és plusz súly. Kesztyű és tab használható. Lövéskor a mutatóujjnak érintenie kell a nockot. (Húrmértékes célzás /string walking/ és facewalking tilos.) Nem lehet jel az idegen ill. az íjon, ami a távolságbecslésre ad lehetőséget, vagy célzást segítő referencia pontként szolgálhat. Húzáshossz jelző az íjon és az idegen nem használható. Bármilyen típusú nyílvessző használható.

TR-LB (longbow): Bármilyen típusú longbow. Nem használható irányzék, oldógép, stabilizátor, plusz súly. Nem lehet jel az idegen illetve az íjon, ami a távolságbecslésre ad lehetőséget vagy a célzást segítő referencia pontként szolgálhat. Húzáshossz jelző az íjon és az idegen nem használható. Lövéskor a mutatóujjnak érintenie kell a nockot. (Húrmértékes célzás és facewalking) tilos. Csak fa nyílvessző használható. A nyílvesszőknek, egyforma anyagúaknak, egyforma hosszúnak és egyforma súlyúnak kell lenniük.

PB-HB (pusztai): bármilyen pusztai íj használható.  Az íjon semmilyen célzást segítő eszköz, vagy jelölés nem megengedett. Az íjon nem lehet se stabilizátor, se rezgéscsillapító. Kézi oldással, lövés közben a mutató ujjnak a nockot érintenie kell. Egyforma felépítésű fa vessző használható.

Kiegészítő kategória

HU-A (aktív íjas vadász):  a kategóriàba csak olyanok nevezhetnek, akiknek íjas vadászatra is érvényes vadászjegyük van, és aktívan vadásznak is íjjal. Bármilyen minimum 50# húzóerejű íj használható. Az íjon nem lehet távolság mérésére alkalmas eszköz, vagy lézeres célzó. Reflex íjászok a kék, csigàsok a piros karótól lőnek 1+1 lövést. A második lövés /kevesebb pontért/ csak akkor adható le, ha az első nem talált. A kategóriában nincs az íj fajtájára vagy a célzás módjára vonatkozó, illetve nemenkénti vagy korcsoportos bontás!

Minden kategória és korosztály lőállása a III. számú táblázatban található.

 

A Pálya építése, felszerelései:

- A pályákat a HDH-IAA 3D szabályzatban leírtak szerint kell építeni, 24 db. 3D-s célállatot jelöletlen távolságra kell kihelyezni, minimum 5 m, maximum 45 m távolságra.

Maximális távolságok:

piros karó:  45m,  kék karó:  27m,  fehér karó:  18m

A versenyek színvonalának megtartása céljából törekedni kell arra, hogy minden IFAA kategóriájú célból 6-6 db. legyen a pályán, de az 1. kategóriából minimum 4, a 2. és 3. kategóriából pedig  6-6 legyen kihelyezve.

- A belövő pályát úgy kell megépíteni, hogy legalább 10m 20m, 30m, 40m távolságra célok legyenek rajta.

- A pálya megépítésénél törekedni kell a terepadottságok lehető legjobb kihasználására, „vadász-körülmények” modellezésére.

- Minden célt (3D-s célállatok) a horizontra merőlegesen kell felállítani. Az elhelyezésnél a cél bizonyos szögben elfordítható, azonban csak olyan mértékben, amely nem okozza a cél szükségtelen rongálódását, vagy a vessző lepattanását a célról. A célok részben takarhatók (belógó faágak, bokrok, falevelek), azonban a teljes ejtési zónáknak – 8, 10 és 11-es zónáknak jól láthatóaknak kell lenniük a lőkaróktól. A célállaton az összes találati zónát ért lövés értékelhető, azt kivéve, ha azt a lőkarónál másként nem jelzik.

 

Lövés szabályai, értékelés:

- Tilos a táv bemérése. Minden távolságot szabad szemmel kell megbecsülni. Vessző nélküli íjat a célra tartani tilos.

- Tilos az íj felső karjának belső oldalát (kivéve a gyártó általi feliratozást) jelzéssel, matricával ellátni, melyek a távolság bemérését segítik, vagy célzási referenciaként használhatók. Fenti szabály minden kategóriára vonatkozik.

-  Maroktávcsövek és/vagy állványos távcsövek távolságbecslést segítő jelölések nélkül használhatók.

- A versenyzők a távolabbi karótól kezdenek lőni, így haladnak a pirostól a fehér karó felé. Az azonos karótól lövő versenyzőknél, a lövési sorrendet váltogatni kell. Az utolsó lő elsőnek, második lő harmadiknak stb.

Egy lövésre 90 másodperc áll rendelkezésre. Az idő mérése akkor kezdődik, amikor az előző versenyző kilőtte a nyílvesszőt és hátralép a karótól.

  • A versenyek 1+1 lövésesek, tehát csak abban az esetben van lehetőség második lövés leadására, ha az első lövés nem talált.  Ha a célnál derül ki, hogy a lövés nem talált értékelhető zónát, visszamenni és újabb lövést leadni nincs lehetőség. Abban az esetben, ha a versenyző a lövés közben nem érinti a karót, az adott lövése mellének számít. A PB-HB, TR-LB, TR-RB és BB kategóriákban célonként két egyenértékű lövést lehet leadni.

- A versenyeken az 1. vesszővel: 11-10-8-5 pontot lehet szerezni, míg a 2. vessző: 4-2-1 pontot ér, ha a 2. lövés is célt téveszt, értékelése 0 (M) pont. Amennyiben az 1+1 lövéses rendszerben az első lövés is talált, és mégis sor került a második lövés leadására, úgy a beírólapon a gyengébb pontérték kerül rögzítésre.

- A találat akkor adható meg, ha a nyílvessző bármilyen kis mértékben, de érinti a zónákat határoló vonalat és az értékeléskor még az állatban van. A nem a célállat testét képező részekben lévő vesszők, nem számítanak pontnak.

- Értékelésnél a célban lévő vesszők találati értéke pontozható. Azok a célon átmenő, valamint a célból kipattanó (nem lepattanó!!!) vesszők, melynél a csapat többsége tanúsítja az átlövés, vagy visszapattanás tényét, értékelés előtt újralőhetők.

- Senki sem mehet oda a célokhoz, ameddig a csoport minden tagja be nem fejezte a lövést.

- A célokban levő nyílvesszőket és az állatot nem szabad megérinteni, míg minden egyes vessző értéke fel nincs jegyezve.

- Minden döntést a találat értékeléséről a csapat többsége hoz. Egyenlő számú szavazat esetén a csapatvezető dönt. A csapat vezetője köteles állást foglalni a találat értékéről. A csapatvezető a beírólapok kitöltésének valódiságáért is felel!

- A célból vesszőt kihúzni, csakis az összes találat rögzítése, és elfogadása után lehet.

- A beírás /pontok rögzítése/ ne tartson tovább 3 percnél.

- Az idők betartását versenybíró ellenőrzi, szúrópróba szerűen. Egy figyelmeztetés után, amit a beíróra tesz, pontlevonással szankcionálja a vétkest.

A csapatok nem előzhetik egymást, csak a rendezőséggel egyeztetve. Ennek módját és lebonyolítását a bíró ellenőrzi.

- A csapat összes versenyzőjének eredményeit egy beíró vezeti, de a verseny rendezője dönthet úgy, hogy csapatonként két beíró párhuzamosan rögzítse a pontokat. Minden beírólapot olvashatóan, és minden részletre terjedően ki kell tölteni, azt a rendezőség csak úgy fogadja el.

A versenyzőknek ellenőriznie kell a beírólap pontosságát és az összesítést, melyet aláírásukkal is igazolnak, mert később felmerülő hibáknál a rendezőség mindig a jobb eredményt semmisíti meg. pl.: a beírólapon összesen 25 találat került bejegyzésre, akkor megsemmisít 1 db 11-es találatot, ha van ilyen, ellenkező esetben 1 db 10-est, ha van ilyen, és így tovább.

- A csapatvezető kötelessége az összesített, a beíró és a versenyző által aláírt beírólapot, lehető legrövidebb időn belül a versenyirodán leadni.  A rendezőség nem veheti át a hiányosan vagy rosszul kitöltött beíró lapokat!

- Pontegyezőség esetén a kevesebb 0 majd a kevesebb második lövés, ha az egyezik, akkor a több 11, 10, 8, 5 találat dönt. Ha minden ugyanaz, szétlövést kell tartani egy állatcélon, egy lövéssel, mindaddig, míg el nem dől a helyezések sorsa.

 

A rendező egyesületekre vonatkozó szabályok:

- A csoportban lövők száma legalább 4 főből álljon, de ne legyen több 7 íjásznál. A csoportban egy egyesületből 2 versenyző szerepelhet (7 fős csoport esetén megengedett a 3 versenyző). Minden egyes csoport két versenyzőt beírónak jelöl ki (nem lehetnek ugyanazon egyesület tagjai), akik a pontszámokat a beírólapon vezetik. A csoportlista első helyén álló íjász lesz a csoport vezetője.

- Kötelesek a kiírásnak megfelelő időben elkezdeni a versenyt. Késő versenyzőkre nem várhatnak. A késés miatt kihagyott célok későbbi teljesítésére nincs lehetőség. A kihagyott célokat a beírólapon 0 találatként kell beírni.

- A rendező tagegyesületek minden nevező után 300 Ft-ot befizetnek a DAR számlájára, amit a DAR 3D vezetése elkülönítve köteles tartani és azzal bármikor elszámolni. Az így befolyt összeget a versenysorozat összetett díjazására fordítják.

- A sorozatban szereplő versenyeken a rendező egyesület által meghatározott díjazás kerül kiosztásra, mely minimálisan: minden kategóriában érem és oklevél. A rendezőnek joga van úgy dönteni, hogy a díjakat csak személyesen lehet átvenni. 

- Minden verseny után a rendező egy héten belül elkészíti az összesítőt, megküldi a versenybizottságnak, és az nyilvánosságra hozza a www.faragotorzs.hu/dar honlapon.

- Az esetleges fegyelemsértésekről, sérülésekről, óvásról, a verseny szervezőjének leírást kell küldeni a régiós vezetőségnek.

 

A versenyzők, kísérők kötelességei:

- Előnevezéskor mindenki köteles a születési dátumát feltüntetni, kiemelten a korosztályos versenyzőknél, amit a rendezők a helyszínen fényképes igazolvány bemutatásával is  ellenőrizhetnek. Minden íjász az első régiós verseny időpontjában betöltött életkor szerinti korcsoportban lövi végig a sorozatot, és kerül értékelésre. A korcsoportok között átnevezésre "felfelé" van lehetőség, azzal a kikötéssel, hogy a versenyzőnek az éves versenysorozatot abban a korcsoportban kell végig lőnie, amelyikbe az első versenyen indult. Az átnevezés nem lehetséges a felnőttből veterán kategóriába, abba csak 51. életévüket betöltött íjászok nevezhetnek. Veterán kategóriából felnőtt kategóriába nevezni lehet. A versenysorozatban sem kategóriákat, sem korcsoportokat nem lehet összevonni.

- A versenyzők kötelesek a szabályokat betartani, csak a szabályokban előírt felszereléssel versenyezni. A versenybíró, vagy a rendező egyesület által megbízott technikai felügyelő, a versenyek alatt folyamatosan ellenőrzi a szabályok betartását, az időket, a szemetelést, a dohányzást, a hangoskodókat, vagy az alkoholfogyasztást, biztosítva a résztvevők zavartalan versenyzését. A versenybíró az esetleges szabálytalanságokért, vagy a nem megfelelő felszereléssel versenyzésért pontlevonással, súlyos szabálytalanság esetén a versenyből, való kizárással büntethet. A versenybírót és a technikai felügyelőt a verseny megnyitóján be kell mutatni a versenyzőknek. Minden csapat vezetésére lehetőleg egy már tapasztaltabb íjászt kell kijelölni. A versenyzők kötelesek a csapatbeosztást tényként kezelni. Amennyiben a versenyzők a kiosztott csapatból elvándorolnak, úgy a csapat elvándorolt tagja a versenyből kizárással büntethető. Ezekről az esetekről jelentést kell tenni a szervezőknek a versenybizottság felé.

- A csapatok nem hátráltathatják egymást vesszőkereséssel.

- Minden résztvevőnek, különös tekintettel a kísérőkre, olyan távolságra kell várakoznia, hogy az előtte lévő csapat versenyzőit ne zavarják. Ezt a helyet STOP vagy „P” mint parkoló táblával jelezheti a rendező. A versenytársakra való tekintettel, elkerülendő a nézőkkel, más csoportokkal, vagy a csoporton belüli beszélgetés, mialatt a csoport lő. Bármilyen zavaró hangoskodás, hangkeltés tilos.

- Tilos az elektromos eszközök használata a versenypályán, mind a versenyzők, mind a nézők számára, beleértve az elektronikus kommunikációs eszközöket (pl. mobil telefon), kivéve baleseti segítségkérés esetén.

 

Ruházat: balesetveszély minimálisra csökkentése érdekében, a versenyzők felső ruházata a versenyeken nem lehet terep színű, törekedjenek a környezettől elütő színű ruházat viselésére. Az íj, a tegez és a nadrág lehet terepszínű.

 

Egyebekben a Versenybizottság dönt, az érvényes HDH-IAA 3D (International Archery Association) szabályai és rendelkezéseinek figyelembevételével!

 

DAR 3D Versenybizottság:

Faragó Csaba régióvezető /KLI-Faragó törzs/ és az abban az évbenfordulókat rendező egyesületek vezetői

 

Érvényes 2016. 04. 01.-től visszavonásig. Rendkívül indokolt esetben, a Versenybizottság a helyszín- és időpont változtatás jogát fenntartja!

  1. számú táblázat

TERVEZETT Helyszínek és időpontok a HÍREK menüpontban találhatók.

A sorozat összesített díjainak kiosztása:  HÍREK menüpontban

Rendező egyesület:  

Helye:  

Ideje:  

 

  1. számú táblázat - a DAR- regionális bajnoki cím eléréséhez legalább 4 fordulón részt kell venni, és a kategóriához tatozó pontot  minimum háromszor meg kell lőni. Ennek hiányában a cím nem adható ki!

Íjtípus                                  Korosztály             Férfi                              Nő

Barebow /BB/

veterán

170  /65%/

155  /59%/

 

felnőtt

170  /65%/

155  /59%/

 

fiatal felnőtt

140  /53%/

125  /47%/

 

ifi

130  /50%/

120  /45%/

 

kadet

170  /65%/

155  /59%/

 

mini

160  /60%/

145  /55%/

Vadászreflex /TR-RB/

veterán

160  /61%/

150  /57%/

 

felnőtt

160  /61%/

150  /57%/

 

fiatal felnőtt

140  /53%/

130  /49%/

 

ifi

120  /45%/

110  /42%/

 

kadet

160  /61%/

150  /57%/

 

mini

150  /57%/

140  /53%/

Longbow /TR-LB/

veterán

150  /57%/

140  /53%/

 

felnőtt

150  /57%/

140  /53%/

 

fiatal felnőtt

130  /49%/

120  /45%/

 

ifi

120  /45%/

110  /42%/

 

kadet

150  /57%/

140  /53%/

 

mini

140  /53%/

130  /49%/

Tradicionális /PB-HB/

veterán

130  /49%/

120  /45%/

 

felnőtt

130  /49%/

120  /45%/

 

fiatal felnőtt

110  /42%/

100  /39%/

 

ifi

100  /39%/

90  /34%/

 

kadet

130  /49%/

120  /45%/

 

mini

120  /45%/

110  /42%/

Olimpiai /OL/

veterán

150  /57%/

140  /53%/

 

felnőtt

150  /57%/

140  /53%/

 

fiatal felnőtt

130  /49%/

120  /45%/

 

ifi

125  /47%/

115  /44%/

 

kadet

130  /49%/

120  /45%/

 

mini

140  /53%/

130  /49%/

Csigás ir. nélküli /CB/

veterán

150  /57%/

140  /53%/

 

felnőtt

150  /57%/

140  /53%/

 

fiatal felnőtt

130  /49%/

120  /45%/

 

ifi

120  /45%/

110  /42%/

 

kadet

140  /53%/

130  /49%/

 

mini

130  /49%/

120  /45%/

Csigás szkópos /CU/

veterán

200  /76%/

190  /72%/

 

felnőtt

200  /76%/

190  /72%/

 

fiatal felnőtt

180  /68%/

165  /63%/

 

ifi

170  /64%/

155  /59%/

 

kadet

160  /61%/

150  /57%/

 

mini

190  /72%/

180  /68%/

Csigás vadász /HU/

veterán

200  /76%/

180  /68%/

 

felnőtt

200  /76%/

180  /68%/

 

fiatal felnőtt

170  /64%/

150  /57%/

 

ifi

160  /61%/

140  /53%/

 

kadet

140  /53%/

130  /49%/

 

mini

180  /68%/

170  /64%/

Számszeríj /CRB/

minden

205  /78%/

205  /78%/

 

 

 

 

III. számú táblázat

 

2020. mini kadet ifjúsági fiatal felnőtt felnőtt veterán
  10-12 13-14 15-17 18-20 év 21-50 év 51-100+
CU fehér kék kék piros piros piros
HU fehér kék kék piros piros piros
CB fehér kék kék piros piros piros
CRB fehér kék kék piros piros piros
OL fehér kék kék piros piros piros
BB fehér kék kék kék kék kék
PB-HB fehér kék kék kék kék kék
TR-RB fehér kék kék kék kék kék
TR-LB fehér kék kék kék kék kék